Targi Edukacyjno-Zawodowe

28 kwietnia 2023 roku Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował Targi Edukacyjno-Zawodowe dla uczniów różnych typów szkół.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II LO. Podczas targów zaprezentowali oni ofertę edukacyjną naszej szkoły, możliwości kształcenia oraz wskazali korzyści nauki w konkretnym zawodzie i kierunku nauczania w kontekście przyszłego zatrudnienia i potrzeb rynku pracy.

Celem wydarzenia było przede wszystkim zapoznanie młodzieży ze szkół podstawowych w szczególności klas 7 i 8 z aktualną ofertą edukacyjną szkół ponadpostawowych, a także przygotowanie ich do świadomego oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno- zawodowej.