2021 / 2022

Lapbook jako forma nauki poprzez zabawę - warsztaty w klasie I liceum

Lapbook - matoda aktywizująca w czytaniu, przyswajaniu wiedzy, rozumieniu tekstu.

Celem warsztatów było zapoznanie się z techniką pracy,  jaką jest lapbook, rozwijanie kreatywności, zachęcanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i dzielenie się ideą tworzenia lapbooków z uczniami.

Warto pamiętać, że ta technika, a zarazem narzędzie pracy, może być stosowane na różnych przedmiotach i na różnych poziomach edukacji. W niezwykły sposób wpływa ona na postawy uczniów i ich wewnętrzną motywację. Licealiści pracowali     w grupach oraz indywidualnie, opracowując najważniejsze zagadnienia epoki oświecenia.

                                                                                                                             Agnieszka Hass

Rozstrzygnięcie Szkolnego konkursu bibliotecznego ,,WierszydłoBook”

Rozstrzygnięcie

Szkolnego konkursu bibliotecznego

,,WierszydłoBook

 

„WierszydłoBook”, czyli ułożenie z tytułów książek wierszyka, myśli, sentencji na dowolny temat. Do realizacji potrzebna była jedynie wyobraźnia, dowolne książki i aparat.
 
Celem konkursu jest:
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych.
  • Wzbudzenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej.
  • Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji.
  •  
  • Do konkursu przystąpiło sześcioro uczestników.  Spośród nadesłanych zdjęć jury wyłoniło trzy najciekawsze prace:
I miejsce – Oliwia Jankowska z klasy I LO
II miejsce- Aleksandra Steczka z klasy III LOB
III miejsce - Wiktoria Grabowska z klasy II BS
 
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w innych konkursach.
 

                                                                                                                            Agnieszka Hass

 

Dzień na strzelnicy

Dzień Dziecka uczniowie klasy I i II LO spędzali na strzelnicy w Troszynie. W ten sposób uzupełniali program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa o elementy tradycyjnego przysposobienia obronnego. Zajęcia rozpoczęły się zapoznaniem z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa oraz bronią. Potem uczniowie mieli możliwość oddania 15 strzałów. Najwyższy wynik 93 pkt na 100 osiągnął uczeń klasy pierwszej - Jakub Walczak.