2020 / 2021

Zakończenie roku szkolnego klasy III LO

Dnia 30 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolego klasy III Liceum Ogólnokztałcącego. 

Uczniowie wyróżnieni za szczególne osiągnięcia w nauce:

Ropelewska Kinga - średnia ocen 5,0

Wróblewska Michalina - średnia ocen 5,0

Rucka Ewelina - średnia ocen 5,0

Skala Olga- średnia ocen 4,82

Dudek Aleksandra - średnia ocen 4,76

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, wszystkim tegorocznym Absolwentom życzymy samych sukcesów i pomyślności w dorosłym życiu!

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

15 grudnia 2020r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.
Stypendium z rąk dyrektora Pana Artura Piotraka odebrały uczennice :
Oliwia Płuciennik - uczennica II A Liceum Ogólnokształcącego
Kinga Ropelewska - uczennica III Liceum Ogólnokształcącego
 
Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy im dalszych sukcesów w nauce oraz powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń!

Najlepiej napisany egzamin maturalny 2020

W niedzielę (06.09.2020r.) tegoroczny absolwent naszej szkoły Dawid Piotrak odebrał -z rąk pana Krzysztofa Iwulskiego - Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego pana Krzysztofa Bieńkowskiego oraz dyrektora ZSP w Jednorożcu pana Artura Piotraka nagrodę dla ucznia naszego liceum za najlepiej napisany egzamin maturalny 2020.
Dawid uzyskał 325 % ( suma procentów z trzech przedmiotów obowiązkowych - język polski, matematyka ,język obcy oraz jeden przedmiot w rozszerzeniu najlepiej napisany).
Nagroda została wręczona na dożynkach powiatu przasnyskiego w Pawłowie Kościelnym.
Dawidowi gratulujemy!

Narodowe Czytanie

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania w Jednorożcu odbyła się 4 września 2020r. na patio Zespołu Szkół Powiatowych.
Uczestnicy czytali fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Wśród lektorów znaleźli się: Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Andrzej Iwulski, Przewodniczący Rady Gminy Cezary Wójcik, Kierownik Zespołu Inwestycji i Rozwoju Krzysztof Nizielski, Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych Artur Piotrak, Janina Popiołek oraz nauczyciele : Marlena Duda, Bożena Szulc i uczniowie ZSP.
Dziękujemy Osobom zaangażowanym w organizację akcji Narodowego Czytania.