Informacje

Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu powstało 1 września 1998 roku z inicjatywy  ówczesnego wójta Ireneusza Gosia i pana Zygmunta Smolińskiego.

Pierwszym dyrektorem liceum został pan  Zygmunt Smoliński i tę funkcję sprawował do 2011 roku.

W styczniu 2002 roku odbyła się pierwsza studniówka, a w maju uczniowie przystąpili do pierwszego  w historii szkoły egzaminu dojrzałości.

Następnie stanowisko dyrektorskie objęła pani Jolanta Bączek i była dyrektorką liceum do 2019 roku.  

We wrześniu 2018 roku społeczność szkolna i zaproszeni goście świętowali 20- lecie szkoły.  

W 2018 roku powołano do istnienia Branżową Szkołę I Stopnia , której dyrektorem został pan Wojciech Walędziak.

Kiedy we wrześniu 2019 nastąpiło połączenie Branżowej Szkoły I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu, pierwszym dyrektorem  został pan Artur Piotrak.

Od początku istnienia szkoły, liceum ukończyło 20 oddziałów klasowych- 670 uczniów.  

1 września  2021r. decyzją Wójta Gminy Jednorożec pana Krzysztofa Andrzeja Iwulskiego - Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Jednorożcu zostało włączone w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu, tworząc jeden zespół z Publiczną Szkołą Podstawową im. Adama Chętnika oraz Przedszkolem Samorządowym w Jednorożcu.

 W wyniku przeprowadzonego konkursu dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu został pan mgr Artur Grzegorz Piotrak. Wicedyrektorami zostały panie: mgr Bogda Marzena Biraga, mgr Alina Gołębiowska, mgr Joanna Pochoda oraz mgr Małgorzata Kardaś Wcisło.

Od 2022 roku funkcję Wicedyrektorów pełniły: mgr Bogda Marzena Biraga, mgr Joanna Pochoda oraz mgr Alina Gołębiowska, którą od marca 2023r. zastąpiła mgr Edyta Lorenc.