Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców 

Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika 

w roku szkolnym 2023/2024 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Sylwia Pawłowska Przewodnicząca
2. Mariola Piotrak Zastępca przewodniczącego
3. Grażyna Bakuła Sekretarz
4. Anna Sobieraj Skarbnik

Numer konta Rady Rodziców:

25 8924 0007 0011 9047 4001 0002

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu

06-300 Przasnysz

Oddział w Jednorożcu

ul. Odrodzenia 14

06-323 Jednorożec