Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Kadra

Nauczyciele

1.

Biraga Bogda Marzena

historia, geografia

2.

Bors Emilia

język angielski, zajęcia świetlicowe

3.

Chmielewski Wiesław

religia

4.

Dudek Jolanta język angielski, język rosyjski

5.

Granoszewska Natalia

zajęcia świetlicowe

6.

Dworniczak Monika

język polski

7.

Gadomska Małgorzata

plastyka, zajęcia świetlicowe

8.

Górska Angelika

język angielski

9.

Grabowska Ewa

język angielski

10.

Grzyb Krystyna

bibliotekarz

11.

Guzowicz Alicja

pedagog, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

 12.

Hass Agnieszka

język polski

13.  Iwulska Aneta

edukacja wczesnoszkolna

14.

Jachimowska Elżbieta

religia

15.

Lebioda Marzena

matematyka, informatyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 16.

Lorenc Edyta

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

17.

Lorenc Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

18.

Makowska Aleksandra 

psycholog, zajęcia rewalidacyjne

19.

Matłoch Agnieszka

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, biologia

20.

Nizielska Barbara

język polski

21.

Orłowska Lucyna

matematyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

22.

Piotrak - Kaczyńska Ewa

język polski, zajęcia rewalidacyjne

23.

Pliszka Maria

fizyka, matematyka

24.

Prusik Janusz

technika

25.

Prusik Lidia

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

26.

Przetak Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

27.

Rykaczewski Grzegorz

wychowanie fizyczne

28.

Sinkowska Magdalena

język rosyjski, zajęcia rewalidacyjne

29.

Skrobecka Anna

matematyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne

30.

Sopelewska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

31.

Sopelewska Jolanta

chemia

32.

Suszek Marlena

informatyka

33.

Szewczak Joanna

zajęcia rewalidacyjne, logopedia

34.

Tadra Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

35.

Teda Joanna

przyroda, muzyka, biologia

36.

Walędziak Edyta Danuta

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

37.

Walędziak Wojciech

wychowanie fizyczne, biologia

38.

Wojciechowska Beata

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

39.

Zbrzeski Marek

wychowanie fizyczne

40.

Zduniak Iwona

edukacja wczesnoszkolna

Pracownicy administracji

   1.

Trojan Magdalena Iwona

sekreatrz szkoły
   2. 

Sobieraj Anna 

referent

Pracownicy obsługi

1.

Dąbek Danuta

kucharka

2.

Grabowska Monika

sprzątaczka

3.

Koziatek Edward

instruktor do spraw folkloru

4.

Rykaczewski Grzegorz

dozorca obiektów sportowych

5.

Staszewska Anna

sprzątaczka

6.

Tworkowski Andrzej

woźny

7.

Wójcik Teresa

sprzątaczka