Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Kadra

Nauczyciele

1.

Biraga Bogda Marzena

historia, geografia

2.

Bors Emilia

zajęcia świetlicowe

3.

Chmielewski Wiesław

religia

4.

Dudek Jolanta język angielski, język rosyjski

5.

Dworniczak Monika

język polski

6.

Gadomska Małgorzata

plastyka, zajęcia świetlicowe

7.

Górska Angelika

język angielski

8.

Grabowska Ewa

język angielski

9.

Guzowicz Alicja

pedagog, zajęcia rewalidacyjne

10.

Hass Agnieszka

język polski

11.  Iwulska Aneta

edukacja wczesnoszkolna

12.

Jachimowska Elżbieta

religia

13.

Kardaś - Wcisło Małgorzata

doradztwo zawodowe

14.

Kulas Robert

religia

15.

Lebioda Marzena

matematyka, informatyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

16.

Lorenc Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

17.

Lorenc Zbigniew

historia

18.

Maj Iwona

język niemiecki

19.

Makowska Aleksandra 

psycholog, zajęcia rewalidacyjne

20.

Matłoch Agnieszka

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, biologia

21.

Maruszewska Izabela

fizyka 

22.

Milewska Urszula

chemia, fizyka

23.

Nizielska Barbara

język polski, zajęcia świetlicowe

24.

Opalach Jolanta

geografia

25.

Piotrak Lucyna

matematyka, technika, informatyka, zajęcia rewalidacyjne

26.

Piotrak - Kaczyńska Ewa

język polski, zajęcia rewalidacyjne

27.

Pliszka Maria

fizyka, matematyka

28.

Prusik Elżbieta

zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne

29.

Prusik Janusz

technika, informatyka, doradztwo zawodowe

30.

Prusik Lidia

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

31.

Przetak Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

32.

Rykaczewski Grzegorz

wychowanie fizyczne

33.

Sinkowska Magdalena

język rosyjski, zajęcia rewalidacyjne

34.

Skrobecka Anna

matematyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne

35.

Sobieraj Jadwiga

edukacja wczesnoszkolna

36.

Sopelewska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

37.

Sopelewska Jolanta

chemia,  czynny egzaminator

38.

Suszek Marlena

informatyka, matematyka

39.

Szewczak Joanna

zajęcia rewalidacyjne, logopedia

40.

Tadra Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

41.

Teda Joanna

przyroda, muzyka, biologia

42.

Wilga Marta 

bibliotekarz

43.

Walczak Jolanta

pedagog specjany

44.

Walędziak Edyta Danuta

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

45.

Waszczak Hanna

edukacja wczesnoszkolna

46.

Wojciechowska Beata

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

47.

Zbrzeski Marek

wychowanie fizyczne

48.

Zduniak Iwona

edukacja wczesnoszkolna

Pracownicy administracji

   1.

Trojan Magdalena Iwona

sekreatrz szkoły
   2. 

Sobieraj Anna 

sekretarka

Pracownicy obsługi

1.

Dąbek Danuta

kucharka

2.

Grabowska Monika

sprzątaczka

3.

Rykaczewski Grzegorz

dozorca obiektów sportowych

4.

Staszewska Anna

sprzątaczka

5.

Tworkowski Andrzej

woźny

6.

Wójcik Teresa

sprzątaczka