Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

"Cyfrowy Jednorożec"

 

 

Gmina Jednorożec

Realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Cyfrowy Jednorożec”

 

Projekt „Cyfrowy Jednorożec” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10. 1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 Poddziałanie 10. 1. 1. Edukacja ogólna RPO WM 2014 – 2020

 

    Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 276 uczniów (135 K, 141 M) oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 46 nauczycieli (44K, 2M) z czterech szkół podstawowych w Gminie Jednorożec oraz poprawa warunków do wykonywania zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (SPRE) w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2021 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 079 894,40 zł

Całkowita wartość projektu: 1 349 868,00 zł

 

 Realizowane są zajęcia:

 

Zajęcia wyrównawcze: Znam Polskę, klasy 5-6, gr I

 Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

 Liczba uczestników: 7

 

 

Zajęcia rozwijające: Ciekawi świata, klasy 4-5

 Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Podróże marzeń, klasy 5-7

 Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Znam Polskę, klasy 5-6, gr II

 Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające: Przygoda z językiem angielskim, klasy 4-5, gr. 1

 Prowadząca: mgr Jolanta Dudek

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wspierające dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

 klasy 4-8,

Prowadząca: mgr Alina Gołębiowska

 Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia rozwijające kompetencje emocje społeczne: Wiem jak się zachować

  klasy 4-8,

Prowadząca: mgr Alina Gołębiowska

Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego: I can speak English, klasy 6-7

 Prowadząca: mgr Angelika Górska

  Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: I’m into British culture, klasy 6-7

 Prowadząca: mgr Ewa Grabowska

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia socjoterapeutyczne: Rozpoznaję i nazywam emocje, klasy 4-8

 Prowadząca: mgr Alicja Guzowicz

 Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: To co we mnie najlepsze,

 klasy 4-8, gr. 1

 Prowadząca: mgr Alicja Guzowicz

 Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: To co we mnie najlepsze,

 klasy 4-8, gr. 2

 Prowadząca: mgr Alicja Guzowicz

 Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej ciebie, klasy 5-6,

 Prowadząca: mgr Marzena Lebioda

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające: Matematyka super sprawa, klasy 6-7,

 Prowadząca: mgr Marzena Lebioda

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia wyrównawcze: Niemiecki znam i lubię, klasy 7-8

 Prowadząca: mgr Iwona Maj

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej ciebie, klasy 5-6,

 Prowadząca: mgr Lucyna Orłowska

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Matematyka super sprawa, klasy 6-7

 Prowadząca: mgr Lucyna Orłowska

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające: Robotyka, klasy 4-8 gr I

 Prowadząca: mgr Lucyna Piotrak

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające: Robotyka, klasy 4-8 gr II

 Prowadząca: mgr Lucyna Piotrak

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Robotyka, klasy 4-8 gr III

 Prowadząca: mgr Lucyna Piotrak

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające : Informatyka jest super, klasy 6-7

 Prowadząca: mgr Lucyna Piotrak

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Laboratorium fizyczne, klasy 7-8

 Prowadząca: mgr Maria Pliszka

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające : Tropiciele przyrody, klasy 2

 Prowadząca:  mgr Lidia Prusik

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze : Matematyka dla smyka, klasy 2

 Prowadząca:  mgr Lidia Prusik

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające : Tabliczka mnożenia na wesoło, klasy 2

 Prowadząca: mgr Lidia Prusik

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Zabawa liczbami, klasy 2-3

 Prowadząca: mgr Bożena Rumińska

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka dla smyka, klasy 5 – 7

 Prowadząca: mgr Bożena Rumińska

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: W świecie cyrylicy , klasy 7-8

 Prowadząca: mgr Magdalena Sinkowska

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające: Czujemy chemię do chemii, klasy 7 – 8

 Prowadząca: mgr Jolanta Sopelewska

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Językiem genów, czyli zrozumieć biologię, klasy 5-6

 Prowadząca: mgr Jolanta Sopelewska

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce lub zagrożone dysleksją:
klasy  4 – 8,

 Prowadząca: mgr  Jolanta Tadra

 Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia wyrównawcze: Od smyka do matematyka, klasy 3, 

 Prowadząca: mgr  Jolanta Tadra

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka da się lubić, klasy 3

 Prowadząca: mgr  Jolanta Tadra

 Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Z przyrodą na co dzień, klasy 4-5,

 Prowadząca: mgr Joanna Teda

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej ciebie, klasy 5-6, gr. I

 Prowadząca: mgr Anna Skrobecka

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej ciebie, klasy 5-6, gr. II

 Prowadząca: mgr Anna Skrobecka

 Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia logopedyczne: Bezstresowy trening, klasy 4-7, gr. I

 Prowadząca: mgr Joanna Szewczak

 Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia logopedyczne: Bezstresowy trening, klasy 4-7, gr. II

 Prowadząca: mgr Joanna Szewczak

 Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia logopedyczne: Bezstresowy trening, klasy 4-7, gr. III

 Prowadząca: mgr Joanna Szewczak

 Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia wyrównawcze: Od smyka do matematyka, klasy 3

 Prowadząca: mgr Hanna Waszczak

 Liczba uczestników: 7

 

GRUPY Z SP LIPA

  

Zajęcia rozwijające: Z matematyką po sukces, klasy 1-3

 Prowadząca: mgr Jadwiga Sobieraj

 Liczba uczestników: 4

  

Zajęcia rozwijające: Przyroda i ja, klasy 1-3

 Prowadząca: mgr Jadwiga Sobieraj

 Liczba uczestników: 4

  

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia logopedyczne

 Klasy 4-6

 Prowadząca: Joanna Szewczak

 Liczba uczestników: 1

  

Zajęcia wyrównawcze: Polubić matematykę, klasy 4-6

 Prowadząca: Anna Rejnat

 Liczba uczestników: 5

 

Zajęcia rozwijające: Poradnik matematyczny – matematyka na wesoło

 Klasy 7-8

 Prowadząca: Anna Rejnat

 Liczba uczestników: 4

  

Zajęcia wyrównawcze: Improving English, klasy 4-6

 Prowadząca: Ewa Grabowska

 Liczba uczestników: 4

  

Zajęcia rozwijające: Zoom In on culture, klasy 7-8

 Prowadząca: Jolanta Dudek

 Liczba uczestników: 5

  

Zajęcia rozwijające: Cyfrowy świat, klasy 7-8

 Prowadząca: Marzena Lebioda

 Liczba uczestników: 5

 

Zajęcia rozwijające: Laboratorium chemiczne, klasy 7-8

 Prowadząca: Jolanta Sopelewska

 Liczba uczestników: 5