Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Dożywianie uczniów

 


Informacja

dotycząca dożywiania uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu

w roku szkolnym 2022/2023


   W związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2022 r. art.106a ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe "Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa,

z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek

w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne."


 Podstawą zapisu dziecka na dożywianie odpłatne jest wypełnienie

DEKLARACJI ZGŁOSZENIA UCZNIA NA POSIŁKI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

( deklaracja dostępna na stronie internetowej szkoły www.zpojednorozec.pl  lub w sekretariacie szkoły)

 

Cena za jeden posiłek wynosi – 2,50 zł (do 31.12.2022r.)