Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Regulamin Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JEDNOROŻCU

W  ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM DZIAŁALNOŚCI

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.    Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.                                                                                                                                                                       

  Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, bardzo prosimy  przekazywać wychowawcom, dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

2. Prosimy o zaopatrzenie   swojego dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

3.Zobowiązujemy Rodziców do  przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury, biegunki, zmian skórnych).

 4. Prosimy nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

5. Bardzo prosimy o wyjaśnienie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek,  itp.) 

6. Regularnie prosimy o przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać należy , że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypominać dziecku by nie przytulało innych dzieci.

7. Koniecznie należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola rodzice  będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka.

9. Prosimy aby, w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.

10. Informujemy , iż  dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren przedszkola.

11. Zobowiązujemy wszystkich rodziców   do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola.

12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 Rodzice wyrażają  zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby).

  • Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (12-14 dzieci w sali) oraz przestrzeganie zasad higieny.
  • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).