Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA
Przejdź do strony głównej

Piątek, 24 maja 2024

Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Uchwały nr SOK.0007.31.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu do Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu.
 • Uchwały nr SOK.0007.32.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Jednorożcu do Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu szkoły, 
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Jednorożec.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.


 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-01-05 10:35przez: Ewelina Niestępska
Opublikowano:2021-01-05 10:35przez: Ewelina Niestępska
Podmiot udostępniający: Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu
Odwiedziny:1378

 • Brak wpisów.