Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Olimpiada Sportowa - przedszkolacy gościnnie w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach

„ Sprawny Przedszkolak”

W ramach wieloletniej współpracy  między przedszkolami, dzieci 6 –letnie z grupy „Motyle”  wraz  z wychowawcą  wyjechały na olimpiadę sportową  do Przedszkola Samorządowego w Chorzelach. Głównymi celami  imprezy sportowej było: rozwijanie sprawności fizycznej, nauka współdziałania w zespole, respektowanie zasady „fair play”, kreowanie postawy szacunku dla przeciwnika oraz nauka współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.  Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich możliwości, każdy został zwycięzcą i otrzymał pamiątkowe medale, a na ręce wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Pani Małgorzaty Kardaś-Wcisło  został przekazany  pamiątkowy puchar.  Na zakończenie imprezy dzieciom zorganizowano poczęstunek oraz możliwość zabawy w Sali zabaw. Miła atmosfera, świetna zabawa i nawiązane nowe przyjaźnie na długo pozostaną w pamięci naszych przedszkolaków.