Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Konkurs ortograficzny

Dnia   25  kwietnia 2023 roku odbył się  konkurs ortograficzny, skierowany do uczniów klas trzecich. Jego celem było promowanie poprawnej pisowni, rozwijanie umiejętności ortograficznych.

Konkurs ortograficzny cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Zgłosiło się wielu uczestników, którzy chcieli zmierzyć się z trudnościami ortograficznymi i pokazać swoje umiejętności w tym zakresie. Odbyły się 2 etapy- klasowy i międzyklasowy.

Zadania obejmowały różne aspekty ortografii, takie jak pisownia wyrazów trudnych, interpunkcja, zasady pisowni znaków diakrytycznych i wiele innych.

Młodzi uczestnicy wykazali się koncentracją i starannością podczas rozwiązywania zadań. Prace uczniów oceniane były  pod kątem poprawności ortograficznej. Na uroczystej ceremonii wręczenia nagród ogłoszono wyniki konkursu. Pierwsze miejsce zdobyła Alicja Sinkowska z klasy IIIc. Drugie miejsce zajął Kacper Ebing z klasy IIIa. Trzecie miejsce przypadło Alicji Sobieraj z klasy IIIc. Dzieci te prezentowały wysoki poziom umiejętności i wykazały się doskonałą wiedzą ortograficzną.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali docenieni za swoje wysiłki. Zwycięzcy otrzymali nagrody, dyplomy, a także uznanie ze strony nauczycieli i swoich kolegów.

Konkurs ortograficzny dla klas trzecich był nie tylko konkurencją, ale również cennym doświadczeniem edukacyjnym, które pomogło uczniom w doskonaleniu swoich umiejętności pisania poprawnej polszczyzny.