Kadra

Nauczyciele

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Biraga Bogda Marzena

historia, geografia

2.

Duda Marlena

język angielski

3.

Dudek Jolanta

wychowanie fizyczne, język angielski, język rosyjski

4.

Dworniczak Monika

język polski

5.

Frąckiewicz Grażyna

wychowawca świetlicy

6.

Gadomska Małgorzata

plastyka

7.

Gołębiowska Alina

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

8.

Górska Angelika

język angielski

9.

Grabowska Ewa

język angielski

10.

Grzyb Krystyna

wychowanie fizyczne, przyroda

11.

Guzowicz Alicja

pedagog

12.

Hass Agnieszka

język polski

13.

Jachimowska Elżbieta

religia

14.

Karpińska Katarzyna

bibliotekarz

15.

Krajewska Barbara

matematyka

16.

Ks. Kron Andrzej

religia

17.

Ks. Deluga Grzegorz

religia

18.

Lebioda Marzena

matematyka, informatyka

19.

Maj Iwona

język niemiecki

20.

Milewska Urszula

chemia

21.

Nizielska Barbara

język polski

22.

Opalach Jolanta

geografia

23.

Orłowska Lucyna

matematyka

24.

Orłowski Edward

zajęcia rewalidacyjne

25.

Piotrak Artur

wychowanie fizyczne

26.

Piotrak Kaczyńska Ewa

język polski, zajęcia rewalidacyjne

27.

Piotrak Lucyna

matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe, technika

28.

Pliszka Maria

fizyka, matematyka

29.

Prusik Janusz

technika, zajęcia techniczne, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa

30.

Prusik Lidia

edukacja wczesnoszkolna

31.

Przetak Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

32.

Przetak Bożena

wiedza o społeczeństwie

33.

Roman Teresa

historia,  wychowanie do życia w rodzinie

34.

Rumińska Bożena

język polski

35.

Skrobecka Anna

matematyka

36.

Sobieraj Jadwiga

edukacja wczesnoszkolna

37.

Sopelewska Jolanta

chemia, biologia

38.

Suszek Marlena

matematyka

39.

Szewczak Joanna

zajęcia rewalidacyjne, nauczanie wspomagające, logopedia

40.

Szulc Bożena

język polski

41.

Tabaka Teresa

historia, historia i społeczeństwo

42.

Tadra Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

43.

Teda Joanna

przyroda, muzyka

44.

Walczak Jolanta

wychowawca świetlicy

45.

Walędziak Edyta Danuta

wychowanie fizyczne

46.

Walędziak Wojciech

wychowanie fizyczne

47.

Waszczak Hanna

edukacja wczesnoszkolna

48.

Wojciechowska Teresa

bibliotekarz

49.

Zbrzeski Marek

wychowanie fizyczne

50.

Zduniak Iwona

edukacja wczesnoszkolna

Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu

51.

Iwulska Aneta

edukacja przedszkolna

52.

Karbowska Renata

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

53.

Kardaś-Wcisło Małgorzata

edukacja przedszkolna

54.

Kosała Dorota

edukacja przedszkolna

55.

Krajewska Mariola

edukacja przedszkolna

56.

Lorenc Edyta

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

57.

Lorenc Magdalena

edukacja przedszkolna

58.

Mikołajewska Anna

edukacja przedszkolna

59.

Prusik Elżbieta

edukacja przedszkolna

60.

Sinkowska Magdalena

edukacja przedszkolna, język rosyjski

61.

Sopelewska Ewa

edukacja przedszkolna

Pracownicy administracji i obsługi

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu

Nazwisko i imię

Stanowisko

62.

Bojaronus Marzanna

sekretarz szkoły

63.

Gwiazda Ewa

starszy referent

64.

Grabowska Monika

sprzątaczka

65.

Staszewska Anna

sprzątaczka

66.

Wójcik Teresa

sprzątaczka

67.

Tworkowski Andrzej

woźny

68.

Koziatek Edward

instruktor do spraw folkloru

Hala widowiskowo-sportowa

69.

Wątkowski Marcin

dozorca obiektów sportowych

70.

Olender Agnieszka

sprzątaczka

Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu

71.

Filińska Izabella

intendent

72.

Kuligowska Marianna

szef kuchni

73.

Wilga Ewa

pomoc kuchenna

74.

Krajewski Mirosław

woźny

75.

Trojan Marta

sprzątaczka

76.

Wiszowata Danuta

sprzątaczka

77.

Gładkowska Justyna

sprzątaczka

78.

Zwierzchowska Anna

pomoc kuchenna, sprzątaczka