Kadra

Nauczyciele

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Biraga Bogda Marzena

historia, geografia

2.

Duda Marlena

język angielski

3.

Dudek Jolanta

wychowanie fizyczne, język angielski, język rosyjski

4.

Dworniczak Monika

język polski

5.

Frąckiewicz Grażyna

wychowawca świetlicy

6.

Gadomska Małgorzata

plastyka

7.

Gołębiowska Alina

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

8.

Górska Angelika

język angielski

9.

Grabowska Ewa

język angielski

10.

Grzyb Krystyna

bibliotekarz, wychowanie fizyczne, przyroda

11.

Guzowicz Alicja

pedagog

12.

Hass Agnieszka

język polski

13.

Jachimowska Elżbieta

religia

14.

Ks. Kron Andrzej

religia

15.

Ks. Deluga Grzegorz

religia

16.

Lebioda Marzena

matematyka, informatyka

17.

Maj Iwona

język niemiecki

18.

Nizielska Barbara

język polski

19.

Opalach Jolanta

geografia

20.

Orłowska Lucyna

matematyka

21.

Orłowski Edward

zajęcia rewalidacyjne

22.

Piotrak Kaczyńska Ewa

język polski, zajęcia rewalidacyjne

23.

Piotrak Lucyna

matematyka, informatyka,  technika

24.

Pliszka Maria

fizyka, matematyka

25.

Prusik Janusz

doradztwo zawodowe, 

26.

Prusik Lidia

edukacja wczesnoszkolna

27.

Przetak Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

28.

Przetak Bożena

wiedza o społeczeństwie

29.

Roman Teresa

historia,  wychowanie do życia w rodzinie

30.

Rumińska Bożena

edukacja wczesnoszkolna
31.

Skrobecka Anna

matematyka

32.

Sobieraj Jadwiga

edukacja wczesnoszkolna

33.

Sopelewska Jolanta

chemia, biologia

34.

Sopelewska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

35.

Suszek Marlena

nauczyciel świetlicy

36.

Szewczak Joanna

zajęcia rewalidacyjne, nauczanie wspomagające, logopedia

37.

Tabaka Teresa

historia, historia i społeczeństwo

38.

Tadra Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

39.

Teda Joanna

przyroda, muzyka, biologia

40.

Walczak Jolanta

wychowawca świetlicy

41.

Walędziak Edyta Danuta

wychowanie fizyczne, edukacja do bezpieczeństwa

42.

Walędziak Wojciech

wychowanie fizyczne, biologia

43.

Waszczak Hanna

edukacja wczesnoszkolna

44.

Zbrzeski Marek

wychowanie fizyczne

45.

Zduniak Iwona

edukacja wczesnoszkolna

Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu

46.

Iwulska Aneta

edukacja przedszkolna

47.

Karbowska Renata

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

48.

Kardaś-Wcisło Małgorzata

edukacja przedszkolna

49.

Kosała Dorota

edukacja przedszkolna

50.

Krajewska Mariola

edukacja przedszkolna

54.

Lorenc Edyta

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

52.

Lorenc Magdalena

edukacja przedszkolna

53.

Mikołajewska Anna

edukacja przedszkolna

54.

Prusik Elżbieta

edukacja przedszkolna

55.

Sinkowska Magdalena

edukacja przedszkolna, język rosyjski

Pracownicy administracji i obsługi

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu

Nazwisko i imię

Stanowisko

56.

Bojaronus Marzanna

sekretarz szkoły

57.

Gwiazda Ewa

starszy referent

58.

Grabowska Monika

sprzątaczka

59.

Staszewska Anna

sprzątaczka

60.

Wójcik Teresa

sprzątaczka

61.

Tworkowski Andrzej

woźny

62.

Koziatek Edward

instruktor do spraw folkloru

Hala widowiskowo-sportowa

63.

 

dozorca obiektów sportowych

64.

Olender Agnieszka

sprzątaczka

Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu

65.

Filińska Izabella

intendent

66.

Kuligowska Marianna

szef kuchni

67.

Wilga Ewa

pomoc kuchenna

68.

Krajewski Mirosław

woźny

69.

Trojan Marta

sprzątaczka

70.

Wiszowata Danuta

sprzątaczka

71.

Gładkowska Justyna

sprzątaczka

72.

Zwierzchowska Anna

pomoc kuchenna, sprzątaczka