Projekt "Cyfrowy Jednorożec"

 

 

Gmina Jednorożec

Realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Cyfrowy Jednorożec”

 

Projekt „Cyfrowy Jednorożec” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10. 1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 Poddziałanie 10. 1. 1. Edukacja ogólna RPO WM 2014 – 2020

 

    Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 276 uczniów (135 K, 141 M) oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 46 nauczycieli (44K, 2M) z czterech szkół podstawowych w Gminie Jednorożec oraz poprawa warunków do wykonywania zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (SPRE) w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2021 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 079 894,40 zł

Całkowita wartość projektu: 1 349 868,00 zł

 

 Realizowane są zajęcia:

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka dla smyka, klasy 2

Prowadząca: mgr Hanna Waszczak

Liczba uczestników: 7

 

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka dla smyka, klasy 2

Prowadząca: mgr Hanna Waszczak

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Koło, tabliczka mnożenia na wesoło, klasy 2

Prowadząca: mgr Hanna Waszczak

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka da się lubić, klasy 3

Prowadząca: mgr Jadwiga Sobieraj

Liczba uczestników: 7

 

  

Edukacja matematyczna - zajęcia wyrównawcze: Od smyka do matematyka, klasy 3, gr. 1

Prowadząca: mgr Jadwiga Sobieraj

Liczba uczestników: 7

 

Edukacja matematyczna - zajęcia wyrównawcze: Od smyka do matematyka, klasy 3, gr. 2

Prowadząca: mgr Jadwiga Sobieraj

Liczba uczestników: 7

 

Edukacja matematyczna - zajęcia wyrównawcze: Zabawa liczbami, klasy 2 – 3,

Prowadząca: mgr Bożena Rumińska

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Tropiciele przyrody, klasy 2

Prowadząca: mgr Bożena Rumińska

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej Ciebie, klasy 5 – 6

Prowadząca: mgr Lucyna Orłowska

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej Ciebie, klasy 5 – 6

Prowadząca: mgr Maria Pliszka

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej Ciebie, klasy 5 – 6, gr. 1

Prowadząca: mgr Anna Skrobecka

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Matematyka bliżej Ciebie, klasy 5 – 6, gr. 2

Prowadząca: mgr Anna Skrobecka

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze język angielski: I can speak English, klasy 6 -7,

Prowadząca: mgr Angelika Górska

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Niemiecki znam i lubię, klasy 7 – 8,

Prowadząca: mgr Iwona Maj

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia wyrównawcze: Znam Polskę, klasy 5 – 6, gr. 1

Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia wyrównawcze: Znam Polskę, klasy 5 – 6, gr. 2

Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające język rosyjski: W świecie cyrylicy, klasy 7 – 8

Prowadząca: mgr Jolanta Dudek

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające język angielski:

Przygoda z językiem angielskim, klasy 4 – 5

Prowadząca: mgr Jolanta Dudek

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające język angielski: I’m into British culture, klasy 6 – 7

Prowadząca: mgr Iwona Maj

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające : Informatyka jest super, klasy 6 – 7

Prowadząca: mgr Lucyna Piotrak

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Słucham i lubię być słuchany, klasy 7

Prowadząca: mgr Teresa Tabaka

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Matematyka super sprawa, klasy 6 – 7

Prowadząca:  mgr Lucyna Orłowska

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Matematyka super sprawa, klasy 6 – 7

Prowadząca:  mgr Maria Pliszka

Liczba uczestników: 5

  

Zajęcia rozwijające: Z przyrodą na co dzień, klasy 4 – 5    

Prowadząca: mgr Joanna Teda

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Ciekawi świata, klasy 4 – 5

Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Podróże marzeń, klasy 5 – 7

Prowadząca: mgr Bogda Marzena Biraga

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Językiem genów czyli zrozumieć biologię , klasy 5 – 6

Prowadząca: mgr Jolanta Sopelewska

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Czujemy chemię do chemii, klasy 7 – 8

Prowadząca: mgr Jolanta Sopelewska

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Laboratorium fizyczne, klasy 7 – 8

Prowadząca: mgr Maria Pliszka

Liczba uczestników: 5

 

Zajęcia rozwijające: Robotyka, klasy  4 – 8, gr. 1

Prowadząca: mgr  Lucyna Piotrak

Liczba uczestników: 7

 

Zajęcia rozwijające: Robotyka, klasy 4 – 8,  gr. 2

Prowadząca: mgr  Lucyna Piotrak

Liczba uczestników: 7

  

Zajęcia rozwijające: Robotyka, klasy 4 – 8, gr. 3

Prowadząca: mgr  Lucyna Piotrak

Liczba uczestników: 7

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: To co we mnie najlepsze, klasy 4 – 8,  gr. 1

Prowadząca: mgr Alicja Guzowicz

Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: To co we mnie najlepsze, klasy 4 – 8, gr. 2

Prowadząca: mgr Alicja Guzowicz

Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce lub zagrożone dysleksją: Piszę i rozumiem, klasy 4 – 8,

Prowadząca: mgr Jolanta Tadra

Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia wspierające dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, klasy 4 – 8

Prowadząca: mgr Alina Gołębiowska,

Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia  socjoterapeutyczne: Rozpoznaję i nazywam emocje, klasy 4 – 8   

Prowadząca: mgr Alicja Guzowicz

Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocje społeczne: Wiem jak się zachować, klasy 4 – 8

Prowadząca: mgr Alina Gołębiowska

Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia logopedyczne: Bezstresowy trening, klasy 4 – 7, gr. 1

Prowadząca: mgr Joanna Szewczak

Liczba uczestników: 2

  

Zajęcia logopedyczne: Bezstresowy trening, klasy 4 – 7, gr. 2

Prowadząca: mgr Joanna Szewczak

Liczba uczestników: 2

 

Zajęcia logopedyczne: Bezstresowy trening, klasy 4 – 7, gr. 3

Prowadząca: mgr Joanna Szewczak

Liczba uczestników: 2