Przyjazdy i odjazdy uczniów

 

PRZYWOZY UCZNIÓW

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Kobylaki 7.00

Budy 7.40

Drążdżewo przystanek główny 7.00

Drążdżewo Kujawy 7.05

Lipa 7.30

Połoń 7.00

Dąbrówka, Słabogóra 7.30

Małowidz 7.00

Drążdżewo Nowe 7.20

Pogorzel 7.40

Żelazna 6.50

Parciaki 6.55

Olszewka 7.05

Małowidz 7.05

Pogorzel 7.12

 

Odjazdy uczniów w roku szkolnym 2019/2020: 

Miejscowość:

Godzina odjazdu:

Kobylaki

 

12.45

14.30

Budy, Parciaki Stacja

Budziska, Nakieł

 

12.45

14.30

Drążdżewo, Lipa

 

12.45

15.20

Słabogóra

Dąbrówka

Połoń

Małowidz

 

12.45

15.20

Małowidz

 

13.40

14.25

Lipa

Obórki

Przejmy

 

13.05

14.30

Pogorzel

 

 

13.40

15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYWOZY UCZNIÓW

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Drążdżewo – Jednorożec 810

Budy – Jednorożec 730

Budziska – Jednorożec 740

Kobylaki – Jednorożec 650

Słabogóra – Jednorożec 730

Dąbrówka – Jednorożec 735

Połoń – Jednorożec 720 SP,    650 Gimn.

Małowidz – Jednorożec 745 SP,    710 Gimn.

Pogorzel – Jednorożec 730 

ODJAZDY UCZNIÓW 

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

DRĄŻDŻEWO

13.40

14.25

15.15

13.40

14.25

15.15

13.40

14.25

15.15

13.40

14.25

15.15

13.40

14.25

15.15

BUDY

BUDZISKA

12.40

15.15

12.40

15.15

12.40

15.15

12.40

15.15

12.40

15.15

KOBYLAKI

 

12.40

14.25

12.40

14.25

12.40

14.25

12.40

14.25

12.40

14.25

POŁOŃ

MAŁOWIDZ

 

12.40

13.40

14.25

15.15

12.40

13.40

14.25

15.15

12.40

13.40

14.25

15.15

12.40

13.40

14.25

12.40

13.40

14.25

 

POGORZEL

 

13.40

14.25

13.40

14.25

13.40

14.25

13.40

14.25

13.40

14.25

SŁABOGÓRA

DĄBRÓWKA

12.40

14.25

12.40

14.25

12.40

14.25

12.40

14.25

12.40

14.25

LIPA

15.15

15.15

16.00

15.15

15.15