INFORMACJA

Od 25 marca 2020 roku rozpoczynamy naukę zdalną.

Klasy  I-III będą pracować na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także o sposobach i formach ich realizacji.

Klasy IV-VIII wykorzystamy platformę Microsoft 365 – aplikację Microsoft Teams.

Narzędzia, które posłuży nam do zdalnej pracy z uczniami.

Przez pierwsze 3 dni będziemy pracować według obowiązującego planu. Lekcje rozpoczną się  o 9.00 i będą trwały po pół godziny, przerwy 10 minut. Po przepracowaniu kilku dni, jeśli będzie taka potrzeba, dokonamy weryfikacji.

Bardzo proszę wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę, że będą jakieś niedociągnięcia. Będziemy starać się je w miarę możliwości rozwiązywać.

Proszę wychowawców o stały kontakt  z wychowankami i rodzicami.

Bądźcie ostrożni!  

Edward Orłowski – dyrektor  ZPO w Jednorożcu

https://www.office.com/