Ogłoszenie

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

od dnia 17.03.2020 r. zawieszam bezpośrednią obsługę petentów

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu

 dyrektor ZPO w Jednorożcu Edward Orłowski 

Obsługa interesantów będzie odbywać się w godzinach 8:00-15:00 wyłącznie przez:

- tel. 29 751 83 90 - sekretariat

- skrzynkę podawczą: szkola@zpojednorozec.pl