ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną musimy być przygotowani na funkcjonowanie szkoły w trudnych i dynamicznie zmieniających się warunkach. Z tego powodu wdrażamy rozwiązania zapewniające wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom bezpieczeństwo. Liczymy na współpracę i wyrozumiałość z Państwa strony, aby łatwiej było zadbać o zdrowie bezpieczeństwo wszystkich. W związku z tym wprowadzamy zasady bezpieczeństwa, których wszyscy musimy przestrzegać.

  • Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.
  • Do szkoły może uczęszczać tylko i wyłącznie uczeń zdrowy  bez objawów chorobowych oraz, gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  • Na terenie szkoły obowiązuje w miarę możliwości  zachowywanie dystansu społecznego.
  • Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna zdezynfekować ręce.

 

Z uwagi na konieczność ograniczenia większych zgromadzeń 1 września 2020 nowy rok szkolny wszyscy uczniowie rozpoczną od spotkań z wychowawcami według następującego harmonogramu: 

KLASY I  

Spotkanie uczniów klas pierwszych  i czwartych odbędzie się z udziałem dyrekcji szkoły i wychowawcy klasy na hali widowiskowo sportowej.

Może towarzyszyć im jeden rodzic/opiekun wyposażony w maseczkę ochronną.

(wejście od hali widowiskowo - sportowej): 

klasa 1a – 9:00

klasa 1 b- 9:00

klasa 1c - 9:00

KLASY II (wejście główne):

klasa 2a-  9:00, sala nr 18  

klasa 2b – 9:00, sala nr 8 

klasa 2c- 9:00, sala nr 23 

KLASY III (wejście główne):

klasa 3a -  9:00, sala nr 5

klasa 3b – 9:00, sala nr 16 

klasa 3c- 9:00, sala nr 3  

KLASY IV Spotkanie uczniów klas czwartych i pierwszych odbędzie się z udziałem dyrekcji szkoły i wychowawcy klasy na hali widowiskowo sportowej

(wejście główne) : 

klasa 4a -  9:00, sala nr 15 

klasa 4b – 9:00, sala nr 11        

KLASA V (wejście główne) : 

klasa 5 -  9:00, sala nr 14  

KLASY VI (wejście główne) : 

klasa 6a-  9:00, sala 17

klasa 6b – 9:00, sala nr 12 

klasa 6c- 9:00, sala nr 13

KLASY VII (budynek dawnego gimnazjum):  

 klasa 7a -  9:00, sala nr  16G

klasa 7b – 9:00, sala nr 18G

klasa 7c- 9:00, sala nr 15G 

klasa 7d- 9:00, sala nr 14G 

klasa 7e- 9:00, sala nr 17G

KLASY VIII (budynek dawnego gimnazjum):

klasa 8a-  9:00, sala nr 30G 

klasa 8b – 9:00, sala nr 12G 

klasa 8b – 9:00, sala nr 0 (szkoła podstawowa)