Przywozy 2019/2020

Przywozy od 2 września 2019

Kobylaki 700

Budy 740

Drążdżewo przystanek główny 700

Drążdżewo Kujawy 7.05

Lipa 730

Połoń 700

Dąbrówka, Słabogóra 730

Małowidz 700

Drążdżewo Nowe 720

Pogorzel 740

Żelazna 650

Parciaki 655

Olszewka 705

Małowidz 705

Pogorzel 712