INFORMACJA

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

W dniach 8-10 kwietnia będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W dniach 11-12 kwietnia zajęcia lekcyjne będą się odbywały według planu.