Spotkanie dla rodziców

Szanowni Państwo,

 

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza na spotkanie rodziców uczniów szkół z terenu gmin Powiatu Przasnyskiego i Miasta Przasnysz.

 

Tematyka spotkania:

1.            Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

2.            Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019.

3.            Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w oparciu o przepisy prawa oświatowego.

4.            Dane demograficzne.

5.            Przyjęcie do szkoły osób przybywających z zagranicy, będących oraz niebędących obywatelami polskimi.

 

Narada odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, ul. Kilińskiego 1.

 

Z poważaniem

 

p.o. Dyrektor

Delegatury w Ostrołęce

Kuratorium Oświaty w Warszawie

/-/

Michał Giers