Bezpieczny przedszkolak WRZESIEŃ 2016

Na początku każdego roku przedszkolnego zapoznajemy dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego. Dzieci biorą udział w zajęciach nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa zarówno w przedszkolu jak i w domu.